OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

História klubu

Fotogalérie z minulosti KK Pohranice
akcie klubu cvičisko výcvik

 

História

 

História kynologického klubu v Pohraniciach sa začala písať v r.1997, keď sa zopár nadšencov pre výcvik psov  začalo so svojimi štvornohými zverencami schádzať na obecnom futbalovom ihrisku a rozhodli sa postupne vytvoriť podmienky pre výcvik psov. Keďže každý nápad potrebuje čas, aby dozrel, k oficiálnemu zaregistrovaniu došlo  1. januára 1998. Prioritou bolo samozrejme vytvoriť za ten čas všetko potrebné na výcvik- upravené okolie, prekážky pre výcvik psov, boxy na odloženie psov, klubovňu.

 História teda nie je závratne dlhá, zato je plná realizovaných a absolvovaných akcií.

Našimi prvými radosťami boli úspešne zložené a pripravené skúšky  podľa skúšobných poriadkov IPO, SchH a SVV.

V roku 2001 sme organizovali  Oblastnú výstavu nemecký ovčiakov / 170 účastníkov /,

neskôr v roku 2002  bonitáciu nemeckých ovčiakov / 60 účastníkov /

a v roku 2003 sme dostali možnosť organizovať Majstrovstvá SR belgických ovčiakov s medzinárodnou účasťou.

Okrem spomínaných akcií sa každoročne usporadúvajú skúšky podľa jednotlivých skúšobných poriadkov.

Dnes má náš klub 14 členov, všetci sme ako jedna veľká rodina a spoločne sa tešíme z úspechov ktoréhokolvek z nás. Samozrejme, radi medzi sebou privítame aj ďalších skutočných milovníkov a nadšených cvičiteľov psov.

akcie- foto